تبلیغات
سرزمین کـــد و کریستال امپایر - دزدان وب و تهمت زنان(3 تا)اضافه شد!!
دزد اول 
رری جی ملی جی ( آرمیتا )
جرم:تهمت به نویسنده ی عزیزم
مدرک:
بخشیده شد یا نشد:نشد

دزد دوم
نام:ایگین رینبودش(دختر عموی.....)
جرم:رفته تو وب دازلینگ بر علیه من زده و می خواد هکم کنه می خواد وبم به هم بریزه
مدرک

بخشیده شد یا نشد:شد


// setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);