تبلیغات
سرزمین کـــد و کریستال امپایر - داستان روز مرگ___قسمت چهارم):

داستان روز مرگ___قسمت چهارم):

یکشنبه 23 اسفند 1394 11:47 ب.ظ

نویسنده : ☆Real♡princess☆cadence♡skyla♡flurry heart☆elegant heart☆♡rara☆
اینک قسمت چهــــارمـ
ببــ ـخشـــید دیـــــــر شـــ ـ ـد
امــ ـا شاینینگ ارمور کدنس رو گرفت
کریستل خواهرم رو ول کن!بعد به کدنس گفت بره و تا میتونه سرباز بیاره ولی کدنس
خیلی زخمی شده بود و به سختی بال زد و رفت به کریستال امپایر و تا تونست سرباز اورد
و خود شاینینگ ارمور رفت تا بتونه توایلایت رو نجات بده و توایلایت که داشت قدرتش ازبین 
میرفت شاینینگ ارمور اون رو اورد بیرون
اوه شاینینگ ارمور تو میدونی کخ من تو وجودتم که؟
شاینینگ ارمور هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها
من کابوستم من وحشتتم!خخخخ
تو چشمام نگاه کن هههههههه
شاینینگ ارمور ش.....
ولی همون لحظه توایلایت به هوش اومد
اما زحمت شاینینگ ارمور بی فایده بود ولی توایلایت شده بود برده ی کویین کریستل
نزدیکای این بود که شاینینگ ارمور هم برده ی کویین کریستل بشه اما کدنس و سپاهشرسیده بودن و کدنس رفت و با سلستیا حرف زد و بی فایده هم نبود!
سلستیا خوب شده بود!ولی هنوز نیمی ازش مونده بود که کدنس درخت زندگیرو نشونش داد
خیلی زیبا بود اما کویین کریستل اومد و جلوی کدنس رو گرفت
کریستل:تو به این راحتی میخوای همه چیز رو تموم کنی؟؟؟؟؟
هاهاهاهاههاهاهاهاهاهاهاههاهاها
کور خوندی کدنس!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فرشته ی پونی ها اومده بود و وسایل جنگ توایلایت رو اورده بود و بهش گفت

توایلایت اسپارکل تو میری و از حقت دفاع می کنی این ها وسایل جنگت هستن برو بپوش و از حقت خانوادت و دوستات و همراهات دفاع کن خیلیا اونجا دارن کشته میشن و زخمی میشن کدنس و پرنسس سلستیا و شاینینگ ارمور برو توایلایت برو!
حتــ ـما میرم و از حقم دفاع میکنم ممنونم و اسمتون؟؟؟
فرشته:اینو تو باید بدونی و بفهمی.....
توایلایت:امــــــــــــا منظورتون چیه؟؟؟؟من نمیفهمم چی میگی؟؟؟وایسا نرو؟؟!
ما تو دنیای پونی ها چند تا پرنسس داریم!؟!؟ نمیفهمم!؟
توایلایت رفت و جنگید که یک دفعهــــــــ . . . .
ادامه دارد......دیدگاهها : داســــــــــــــتــ ـان
آخرینویرایش: دوشنبه 24 اسفند 1394 03:01 ب.ظ// setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);